Obuka za procenitelje kapitala, iiBV 101 – Uvod u principe procene kapitala, septembar 2022

Nacionalno udruženje procenitelja Srbije-NUPS u saradnji sa iiBV – Međunarodnim institutom za procenu vrednosti kapitala, vodećom međunarodnom profesionalnom organizacijom za procenu kapitala, nastavlja održavanje edukacije procenitelja kapitala/poslovanja.

U terminu od 24. septembra do 28. septembra 2022. planirano je održavanje edukativnog programa na srpskom jeziku:

iiBV 101 – Uvod u principe procene kapitala 

Program će biti održan putem online platforme – Zoom

Sav materijal i predavanja su na srpskom jeziku, prezentovani od strane predavača Zvonimira Petrovića, ASA, MRICS, CEIV, prepoznatog od strane iiBV.

Uspešan završetak ovog programa je sastavni deo uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake –ASA ili CBV za procenitelje kapitala

Detaljnije o programu možete pronaći u odeljku Edukacija/Obuka za procenitelje kapitala