Objavljen prevod IVS 2017

Iz štampe je izašao prevod najnovijih IVS 2017 međunarodnih standarda za procenu vrednosti. Knjigu možete poručiti na office@procenitelji.org.rs

Cena je 100 eur za članove a 130 eur za ostale zainteresovane. Knjiga se preuzima u sekretarijatu NUPSa.

Na iskazanu cenu se obračunava pdv.