Online seminar 04.03.2022 – Procena delimičnih/frakcijskih interesa u nekretnini – Alat za procene-softwer i prateći udžbenik

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da u petak, 04.03.2022. sa početkom u 14:00 časova, prisustvujete ONLINE seminaru – Procena delimičnih/frakcijskih interesa u nekretnini – Alat za procene-softwer i prateći udžbenik

 

Predavač je Dennis A. Webb, ASA, MAI, FRICS – procenitelj nekretnina i poslovanja i specijalista za frakcione interese u nekretninama. U nastavku možete pronaći biografiju predavača: Dennis A. Webb MAI, ASA, FRICS – bios

 

APSTRAKT za 04.03.2022. – Alat za procene-softwer i prateći udžbenik:

Predavač će objasniti praktičnu primenu tehnike procene outside/inside bazirane na prihodovnom pristupu, koristeći alat za procene – onlajn softversku aplikaciju  koju je on razvio a na koji se može pretplatiti uz prateću knjigu/udžbenik na engleskom jeziku.

 

Onlajn softverska aplikacija vodi procenitelja kroz pažljivo organizovanu kontrolnu listu (checklist) svih činjenica i okolnosti koje će verovatno biti važne za imaoca frakcijskog/delimičnog interesa u nekretninama. Algoritam potpuno eliminiše potrebu za izgradnjom modela procene (jer je već sadržano u aplikacij), istovremeno pružajući trenutne rezultate za sve izmene vaših inputa Ova sesija ilustruje ceo proces procene kroz nekoliko studija slučaja.

 

Postepeni proces počinje sa procenom nepokretnosti (outside), zatim se nadovezuje procena aspekta entiteta (inside) kroz okolnost upravljanja nekretninom , okolnost kontrolnog interesa/nedostatka kontrolnog interesa , okolnost tužbe o podeli (ako je dostupna opcija), period marketinga i verovatni  “holding” period na osnovu ograničenja i prepreka za pro rata izlaz (prodaju delimičnog interesa).

 

Seminar je namenjen proceniteljima nepokretnosti, proceniteljima kapitala, sudskim veštacima, pravnicima i ostalima koji se na neki način bave nekretninama.

 

U saradnji sa NUPS-om, g.Webb je je održao 2 online seminara: Procena delimičnih/frakcionih interesa u nekretnini – Uvod u frakcijske interese u nekretninama (1) i Razmatranje metoda procene, primena nove metode procene (2) koji će biti dostupni kao webinari.

 

Prisustvom na online seminaru ostvarujete 2 CPD poena za kontinuiranu edukaciju licenciranih procenitelja kod Ministarstva finansija i/ili REV sertifikovanih procenitelja. Takođe, u skladu sa RICS sistemom za CPD kvalifikacione aktivnosti, koji se zasniva na ličnoj proceni, tj. svaki pojedinačni član odlučuje koje su aktivnosti bitne za njen/njegov profesionalni razvoj, preporučujemo ovaj seminar za vaš lični profesionalni razvoj u okviru profesije procenitelja.

Seminar je i deo kontinuiranog obrazovanja procenitelja koji su članovi American Society of Appraisers (ASA) and the Appraisal Institute (AI).

 

*Predavanje će biti održano SAMO NA ENGLESKOM JEZIKU tj. neće biti prevoda iz razloga što su i softver i udžbenik na engleskom jeziku.

*Predavanje će se održati ONLINE putem WEB PLATFORME (ZOOM) pri čemu je potrebno da imate stabilnu internet konekciju. Dostupna je mogućnost postavljanja pitanja predavaču putem CHAT-a na platformi.

*broj učesnika online seminara je ograničen zbog tehničkih mogućnosti online platforme, a članovi NUPS-a imaju prednost za prisustvo

 

Kotizacija za 04.03.2022 – „Alat za procene-softwer i prateći udžbenik“ :

Članovi NUPS-a ne plaćaju kotizaciju.

Kotizacija za sve ostale zainteresovane iznosi 50 eur (+PDV), u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Eurobank-Direktna na dan fakturisanja.

 

Prijave (ime prezime učesnika i podatke platioca) slati na email: office@procenitelji.org.rs