PROCESNI POLOŽAJ PROCENITELJA U POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE – 25. mart 2022. godine u 12 časova

 

Seminar

PROCESNI POLOŽAJ PROCENITELJA U POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE

25. mart 2022. godine u 12 časova

5 CPD bodova

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd

Neposredno prisustvo (uživo) i online putem zoom internet platforme

 

Pravni fakultet Univerzitet Union u Beogradu i Nacionalno udruženje procenitelja Srbije pozivaju vas na seminar PROCESNI POLOŽAJ PROCENITELJA U POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE koji će se održati u petak, 25. marta 2022. godine sa početkom u 12 časova.

 

Program seminara:

11:30  Registracija učesnika

12:00 Pozdravna reč dekana prof. dr Nebojše Šarkića i Danijele Ilić FRICS, REV, REV-BV, predsednika Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije

12:15 – 12:30 prof. dr Jelena Jerinić, “Utvrdjivanje javnog interesa u postupku eksproprijacije”

12:30 – 12:45 prof. dr Dragoljub Popović, “Iskustva Evropskog suda za ljudska prava u postupku eksproprijacije”

12:45 – 13:15 prof. dr Nebojša Šarkić, “Proceni položaj veštaka – procenitelja u gradjansko pravnim postupcima “

13:15 – 13:30 doc. dr Vladimir Crnjanski, “Pravni značaj procene tržišne vrednosti nepokretnosti u vansudskom postupku hipotekarnog namirenja”

13:30 – 13:45   Pauza

13:45 – 14:30 prof. dr Milena Trgovčević-Prokić, “Vanparnični postupak i eksproprijacija”

14:30 – 15:35 “Utvrdjivanje tržišne cene (tržišna vrednost) u slučajevima promene namene zemljišta i mogući modeli izračunavanja u postupku eksproprijacije”, Danijela Ilić FRICS, REV, REV-BV, Ivana Stanojević REV, Zdenka Bogataj REV, Zoran Đurić REV, Zoran Stanić REV

15:35 – 16:00 Diskusija- pitanja i odgovori

 

Seminar je namenjen proceniteljima, sudskim veštacima, sudijama, advokatima, pravnicima, zaposlenima u javnim upravama i ostalima koji se bave nepokretnostima u postupku eksproprijacije.

 

Prijava: Potrebno je poslati Prijavni formular za seminar putem mejla savetovanje@pravnifakultet.rs    Prijavni formular je u nastavku: Formular Prijave za 25.03.2022 (prijavljivanje traje do 22.03.2022)

Cena kotizacije za seminar je 10.000 plus PDV. Plaćanje se vrši na račun Fakulteta: 150-1848463-45 (Eurobank-Direktna banka).

Cena kotizacije za uplate iz inostranstva je 110 eura. Detaljne istrukcije za uplate iz inostranstva možete dobiti putem maila savetovanje@pravnifakultet.rs

U cenu kotizacije uključena je i prateća literatura: Komentar zakona o vanparničnom postupku autora prof. dr Milene Trgovčević-Prokić i prof. dr Gordane Stanković i knjiga Veštačenje u gradjanskim stvarima autora prof. dr Nebojše Šarkića i Mladena Nikolića sudije Privrednog apelacionog suda u Beogradu.

Pojedinačna cena knjige je 4.300 dinara a druge 1.000 dinara i mogu se dodatno poručiti u knjižari Fakulteta (telefon 011 2095 530 i mejl knjizara@pravnifakultet.rs)

Prisustvom na seminaru se ostvaruje 5 CPD poena za kontinuiranu edukaciju licenciranih procenitelja nepokretnosti kod Ministarstva finansija i/ili REV sertifikovanih procenitelja.*

Seminar će se održati uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.

 

*NAPOMENA
Radi izdavanja CPD potvrde kontinuiranog profesionalnog usavršavanja za procenitelje neophodno je da:
• Evidentirate svoje prisustvo (potpisivanjem na listu prisutnosti ili registracijom na link za praćenje)
• Da je izmirena obaveza prema organizatoru
• Da je uredno izvršena prijava organizatoru