Predstavljanje Evropskih Standarda za Procenu Kapitala (EBVS)

TEGoVA – Evropska grupacija udruženja procenitelja će ovog proleća izvršiti digitalno predstavljanje Evropskih Standarda za Procenu Kapitala (EBVS).

Nakon toga uslediće drugo predstavljanje uz objavljivanje štampane knjige EBVS tokom jesenje generalne skupštine koja se planira za 29, 30. i 31. oktobar 2020. u Briselu.

Krzysztof Grzesik REV FRICS, Predsednik TEGoVA, navodi: ”Kao odgovor na sve veće interesovanje udruženja procenitelja, TEGoVA je pripremila Evropske standarde za procenu kapitala koji sadrže osnove najbolje prakse u proceni kapitala, sa kvalitetom na koji se mogu osloniti

procenitelji, javne institucije, investitori i finansijske institucije u Evropskoj Uniji i šire. Kao i EVS, i Evropski standardi procene kapitala utemeljeni su na pravnom sistemu Evropske Unije a sve definicije i koncepti procene u skladu su sa regulativom EU”

Danijela Ilić REV FRICS, član upravnog odbora TEGoVA i Predsednik odbora za Evropske Standarde procene kapitala (EBVSB) navodi: “ TEGoVA je posvećena uspostavljanju standarda koji su kompatibilni sa evropeizacijom poslovnih aktivnosti. Obrazloženje za sastavljanje standarda za procenu kapitala za Evropu potiče iz potrebe za procenama vrednosti koje su konzistentne sa zahtevima evropskog zakona o kompanijama (EU Company Law) i potrebe za kvalitetnim procenama na koje se mogu osloniti investitori, finansijska industrija i procenitelji u Evropskoj Uniji i šire”.

European Valuer – March 2020