TEGoVA preporuke zbog novonastalih okolnosti izbijanja COVID-19

Evropska profesionalna organizacija TEGoVA je objavila preporuke na koji način procenitelji nepokretnosti, nosioci REV profesionalne oznake, mogu iskazati nesigurnost procenjene vrednosti zbog novonastalih okolnosti izbijanja COVID-19.

Niže je dat pregled teksta na srpskom jeziku, a možete pogledati i na TEGoVA web sajtu na linku

https://tegova.org/en/p5e78ef30d01d7

 

Poruka TEGoVA-e o procenama tokom pandemije

Pandemija je otežala procenivanje nekrtenina u većini zemalja zbog nedostatka tržišnih aktivnosti (transakcije su retke, ako ne i nepostojeće), a što je zahtevano definisanjem tržišne vrednosti. U ovakvim okolnostima, mnogi procenitelji su u svoje izveštaje uvrstili izjave koje naglašavaju nesigurnost u procenjenoj vrednosti.  Iako TEGoVA podržava korišćenje takvih izjava, takođe je svesna da ih u nekim zemljama zakon i standardi nepodržavaju. Iz tog razloga procjenitelji treba da osiguraju da su njihove procene u skladu sa lokalnim zakonom.

 

TEGoVA takođe savetuje da, u narednih nekoliko nedelja procenitelji koji dobiju instrukciju za procenu tržišne vrednosti koja nije za određene zakonske svrhe:

 

1) Prvo identifikuju poslednji datum (datum pre krize) kada bi prema njihovom mišljenju tržišna vrednost predmetne nekretnine mogla biti utvrđena na osnovu raspoloživih tržišnih dokaza i zatim ponude mišljenje o vrednosti na taj datum pre krize.  Time će se postaviti referentna vrednost u odnosu na koju klijent može uporediti tržišnu vrednost procenjenu na relevantni trenutni datum procene.

 

2) Prilikom izveštavanja o vrednosti na trenutni datum procene, procenitelji bi trebalo da se jasno pozivaju na uporedne dokaze na koje se oslanjaju i da navedu u kojoj su meri izvršena prilagođavanja tih dokaza usled krize, ukoliko ih je bilo. Ako su izvršena prilagođavanja, procenitelj bi ih trebao obrazložiti ili na osnovu stvarnih tržišnih dokaza ili svog argumentovanog  prosuđivanja. Proceniteljima se savetuje da tokom trajanja perioda tržišne nesigurnosti na određenom lokalnom tržištu nisu obavezni da vrše prilagođavanje (naniže ili prema gore) tržišnih dokaze evidentiranih na tržištu pre krize, pod uslovom da je to jasno navedeno u izveštaju o proceni. U takvom slučaju procenjene vrednosti pre krize i trenutne vrednosti biće iste pod uslovom da nije bilo značajnih promena koje bi mogle uticati na vrednost nekretnine između dva datuma.

 

Pridržavajući se preporuka iz ovog saveta, procenitelji bi trebali da ih navedu u uslovima angažovanja i dogovoriti sa klijentom. Procenitelji bi takođe trebalo da preporuče da se vrednost predmetne nekretnine često proverava.

 

U zemljama u kojima lokalni zakon ne podržava upotrebu izjava u vezi sa „nesigurnošću procene“ ili ako klijent daje instrukcije procenitelju da se ne oslanja na takvu izjavu, to treba da se navede u uslovima anagažovanja dogovorenim sa klijentom.

 

Upravni odbor TEGoVA nastavlja da prati situaciju i u dogledno vreme može izdati dalje preporuke.

 

Upravni odbor TEGoVA