Procena delimičnih/frakcijskih interesa u nekretnini – Uvod u frakcijske interese u nekretninama 18.02.2022. 14h

Poštovani,

 

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da u petak, 18.02.2022. sa početkom u 14:00 časova, prisustvujete ONLINE seminaru – Procena delimičnih/frakcijskih interesa u nekretnini – Uvod u frakcijske interese u nekretninama.

 

Predavač je Dennis A. Webb, ASA, MAI, FRICS – procenitelj nekretnina i poslovanja i specijalista za frakcione interese u nekretninama. U saradnji sa NUPS-om, g.Webb će održati seriju od 3 online seminara i to:

18.02.2022. Procena delimičnih/frakcionih interesa u nekretnini – Uvod u frakcijske interese u nekretninama

25.02.2022. Procena delimičnih/frakcionih interesa u nekretnini – Razmatranje metoda procene, primena nove metode procene

04.03.2022. Procena delimičnih/frakcionih interesa u nekretnini – Alat za procene-softwer i prateći udžbenik

 

Prvi online seminar – Uvod u frakcijske interese u nekretninama počinje ispitivanjem motivacije partnera, nematerijalnih izvora vrednosti u suvlasničkom interesu, promenljivh uslova i često teških, sudskih ishoda.

 

Frakcijsko vlasništvo se obično stvara zato što strane u transakciji vide nematerijalne koristi iz njihovog poduhvata. Inače, zašto bi neko plaćao više od svog srazmernog dela da bi ušao u ograničeni i relativno nelikvidni posao sa nekretninama? Nematerijalne koristi su često veoma stvarne, i omogućavaju poduhvate i investicije koje inače nikada ne bi bile ostvarive. Ali ove koristi se vremenom smanjuju kako se otkrivaju problemi i pojavljuju sukobi među suvlasnicima. Okolnosti i ciljevi suvlasnika se menjaju i, vremenom, njih nasleđuje sledeća generacija.

 

Ovim seminarom se omogućava prepoznavanje nematerijalne imovine i atributa ličnih interesa koje razmatraju kupci i prodavci. Procenitelj može biti od velike pomoći u usmeravanju strana da postavljaju prava pitanja i da, nadamo se, budu savetnici u takvim transakcijama bez sudskih sporova.

 

Na linku u nastavku možete pronaći detaljniji sadržaj prvog online seminara i biografiju predavača: Uvod u frakcijske interese u nekretninama – Webb – APSTRAKT 18.02.2022

 

Seminar je namenjen proceniteljima nepokretnosti, proceniteljima kapitala, sudskim veštacima, pravnicima i ostalima koji se na neki način bave nekretninama.

 

Prisustvom na online seminaru ostvarujete 2 CPD poena za kontinuiranu edukaciju licenciranih procenitelja kod Ministarstva finansija i/ili REV sertifikovanih procenitelja. Takođe, u skladu sa RICS sistemom za CPD kvalifikacione aktivnosti, koji se zasniva na ličnoj proceni, tj. svaki pojedinačni član odlučuje koje su aktivnosti bitne za njen/njegov profesionalni razvoj, preporučujemo ovaj seminar za vaš lični profesionalni razvoj u okviru profesije procenitelja.

Seminar je i deo kontinuiranog obrazovanja procenitelja koji su članovi American Society of Appraisers (ASA) and the Appraisal Institute (AI).

 

*Simultani prevod je obezbeđen za „Uvod u frakcijske interese u nekretninama“ i „Razmatranje metoda procene, primena nove metode procene“ dok za seminar „Alat za procene-softwer i prateći udžbenik” neće biti prevoda jer je i softver i udžbenik na engleskom jeziku.

*Predavanje će se održati ONLINE putem WEB PLATFORME pri čemu je potrebno da imate stabilnu internet konekciju. Dostupna je mogućnost postavljanja pitanja predavaču putem CHAT-a na platformi.

*Ovaj online seminar se održava samo u navedenom terminu, jednokratno i neće biti na raspolaganju u formi webinara NUPS-ovog programa za kontinuiranu profesionalnu edukaciju.

 

Kotizacija za 18.02.2022 – „Uvod u frakcijske interese u nekretninama“ :

Kotizacija za članove NUPS-a iznosi 50 eur (+PDV), u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Eurobank-Direktna na dan fakturisanja.

Kotizacija za sve ostale zainteresovane iznosi 70 eur (+PDV), u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Eurobank-Direktna na dan fakturisanja.

 

Prijave (ime prezime učesnika, email i podatke o platiocu) slati na email: office@procenitelji.org.rs