Obuka za procenitelje kapitala na srpskom jeziku – iiBV 103

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da nastavljamo sa održavanjem obrazovnog programa „iiBV – kursevi za procenu vrednosti kapitala “ u organizaciji Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije-NUPS  u saradnji sa iiBV – Međunarodnim institutom za procenu vrednosti kapitala, vodećom međunarodnom profesionalnom organizacijom za procenu kapitala i to na SRPSKOM JEZIKU. 

 

Održavanje iiBV 103 na srpskom jeziku je planirano u terminu:  

07  februar – 11 februar 2021

Kurs će biti održan putem online platforme – Zoom, a materijal i predavanja će biti na srpskom jeziku od strane kvalifikovanog predavača.

 

Agendu programa i prijavni formular možete pronaći u nastavku: Agenda iiBV 103  i FormularPrijave-ApplicationForm-iiBV103 Februar 2022

 

Kurs  iiBV 103 je priznat od strane Američkog udruženja procenitelja – ASA. Uspešan završetak ovog kursa je sastavni deo uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake – ASA za procenitelje kapitala.

*polaganje ispita iiBV 103 je uslovljeno položenim osnovnim početnim kursevima iiBV 101 i 102

*ukoliko ste slušali i položili kurseve iiBV 101 i 102 na engleskom jeziku, možete nastaviti edukaciju na srpskom jeziku