RICS-Uticaj COVID-19 na procene

RICS je objavio 9.09.2020 nova upozorenja za proceniteljsku praksu povezana sa pandemijom COVID 19.

Original dokumenta se može preuzeti klikom na PDF format RICS_ENG, dok prevod na srpski* jezik koji je pripremljen za potrebe članova NUPS-a treba koristiti uz originalni dokument na engleskom jeziku.

 

      RICS_ENG                                                                                 RICS_SRB    

 

*NUPS ne snosi nikakvu odgovornost povezanu sa verodostojnošću prevoda.