Smernice pri održavanju video-konferencija u sudskim postupcima – CEPEJ

EVROPSKA KOMISIJA ZA EFIKASNOST PRAVOSUĐA (SEPEŽ – „CEPEJ“) Saveta Evrope je objavila smernice pri održavanju video-konferencija u sudskim postupcima.Smernice uključuju i predloge za predstavljanje dokaza i davanje iskaza veštaka tokom ročišta koja se održavaju onlajn – na daljinu.

Dokument je usvojen na 36. plenarnom sastanku CEPEJ-a koji je održan 16. i 17. juna 2021.

Prevod* teksta smernica u PDF formatu možete preuzeti niže:

 

CEPEJ – Smernice za održavanje video-konferencija u sudskim postupcima

 

Originalni tekst objavljen je na zvaničnom sajtu CEPEJ-a, na sledećem linku CEPEJ – Guidelines on videoconferencing in judicial proceedings

 

*Napomena: NUPS ne snosi nikakvu odgovornost povezanu sa verodostojnošću prevoda. U slučaju neslaganja između jezičkih verzija, merodavna je originalna verzija na engleskom jeziku.