Seminar u saradnji sa iiBV

Dana 24.05.2016. sa početkom u 16.30. je održan seminar na temu „Kina: Domaće i inostrane transakcije“

nups 02

 

Video zapis možete pogledati na linku niže:

playvideo

Ray Moran ASA, MRICS – CEO, MG Valuation – Generalni direktor MG Valuation kompanije vec 34 godina posluje sa Internacionalnim firmama koje se bave procenama. Bavi se svim aspektima strateskog planiranja, prodaje i marketinga,  koordinacijom angazovanja i izvrsenja, i kontrolom kvaliteta. MG Valuation je nezavisna kompanija koja pruza usluge klijentima iz Amerike, Evrope i Azije/Pacifika. Ray se specijalizovao u oblasti odnosa sa klijentima i procenama za internacionalna spajanja i preuzimanja firmi, kao i poslovanju u Kini i Aziji/Pacifiku.

nups 044 nups 05 nups 04Ray je clan American Society of Appraisers (ASA), kao i clan Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS). Takodje je clan odbora International Institute of Business Valuers (iiBV), i glavni predstavnik njihovog Marketing komiteta; bivsi clan RICS-ovog Aerickog komiteta za Postrojenja i Opremu; I bivsi urednik zurnala ASA Machinery & Technical Specialty Journal.

Ray je doprineo pisanju knjige Financial Valuation: Applications and Models, objavljene 2003 godine i ponovo editovane 2006 i 2010 godine. Takodje je ko-autor Stranih investricija u nekretnine u Americi, objavljene u American Real Estate and Services, i clanka On-Line transakcije i aukcije, objavljenog u ASA M&TS Journal.

Vec je drzao diskusije i predavanja o problematici vrsenja procene i izvestavanja u Kini, Japanu, Singapuru, Hong Kongu i u Americi.

 

nups 041 nups 07

 

Press konferencija

Dana 23.05.2016. se u prostorijama NUPSa održala press konferencija povodom skorašnjeg prijema NUPSa u članstvo međunarodno priznate i prepoznate organizacije iiBV.

konferencija za stampu 1Sa leva na desno: Vldislav Ilić, Ray Moran, Danijela Ilić, Vesna Stefanović, Zoran Stanić

 

Ispred udruženja se obratila predsednica Danijela Ilić FRICS, REV  a ispred iiBV Ray Moran ASA, MRICS član borda direktora iiBV.

Svoje učešće je uzela i predsednik UO NUPSa Vesna Stefanović ASA, REV, ACC koja je postala član borda direktora iiBV.

Video zapis možete pogledati niže:

playvideo

Pored ostalog bilo je reči i o prezentaciji koja je zakazana za 24.05.2016.od 16h u hotelu Metropol sa temom „Kina: Domaće i inostrane transakcije“ koju će držati Ray Moran i Vladislav Ilić.

konferencija za stampu 10 konferencija za stampu 6 konferencija za stampu 4 konferencija za stampu 2

Novi EVS 2016

EVS_2016_Cover
 

TEGoVA je plasirala evropske standarde procene 2016, koji su kamen temeljac za bezbednost i sigurnost evropskih tržišta nekretnina i hipotekarnih kredita

 

Krzysztof Grzesik, Predsednik TEGoVA i John Hockey, Predsednik Odbora za evropske standarde procene , su izjavili: “ Direktiva o hipotekarnim kreditima navodi EVS kao pouzdane standarde koje koriste banke . Evropska centralna banka je u svom pregledu za Kontrolu kvaliteta sredstava (Asset Quality Review) dala primat EVS u odnosu na sve druge standarde za procenu kolaterala banaka . EVS 2016 produbljuje našu evropsku obavezu , obezbedjujuci smernice proceniteljima u oblasti sistemskog rizika . “

                                                                      

Roger Messenger, Predsednik Odbora za evropsku kvalifikaciju procenitelja , je rekao:

“ Ovo novo izdanje je veliki događaj za hiljade REV – priznatih evropskih procenitelja  i TEGoVA procenitelja stambenih nekretnina koji , u cilju dobijanja i zadržavanja svojih oznaka, moraju  vladati EVS da bi bili u stanju da doprinesu bezbednosti i sigurnosti evropskih tržišta nekretnina i hipotekarnih kredita . “

Danijela Ilic, Predsednik Nacionalnog Udruzenja procenitelja Srbije – NUPS, je rekla:” U Srbiji ima 42 priznatih evropskih procenitelja koji vladaju EVS i time doprinose stabilnosti finansijskog sistema u Srbiji, sigurnosti domaceg trzista nekretnina i bezbednosti hipotekarnih kredita.”

EVS_2            Brisel, 13.05.2016

Za dalje informacije kontaktirati

Sekretarijat NUPS-a: Tel. +381 11 2422961

TEGoVA Secretariat, Tel. +32 2 503 32 34

 Tel.+32 478 22 54 53

 

Link za Evropske standarde procene 2016

http://www.tegova.org/en/p4912ae3909e49

 

Nacionalno udruženje procenitelja Srbije – NUPS  je nezavisno udruženje procenitelja u Srbiji , osnovano pred kraj 2006. godine u Beogradu , kao nevladina i neprofitna organizacija.

Glavni cilj NUPS-a je delovanje u cilju javnog interesa i da promoviše značaj profesije procenitelja , da organizuje obrazovanje za procenitelje i da organizuje kontinuirane profesionalne aktivnosti za svoje članove , da objavljuje najnovija izdanja međunarodno prepoznatih standard za procene (EVS i IVS ) na srpski jezik .

Danas, NUPS ima 152 člana, 84 % su procenitelji nekretnina, 11 %  procenitelja kapitala i 5 % procenitelja mašina i opreme.

NUPS je stekao AMA ( Awarding Member Association) status u TEGoVA u 2012. godini i u mogucnosti je da dodeljuje TEGoVA REV profesionalnu oznaku svojim članovima , kao potvrdu kvaliteta u procenama vrednosti nepokretnosti.

 

Evropska grupa udruzenja procenitelja ( TEGoVA ) je evropska organizacija nacionalnih udruženja procenitelja , koja ima za clanove 61 stručnih tela iz 32 zemlje sa 70.000 procenitelja koji rade u specijalizovanim konsultantskim firmama, velikim kompanijama u privatnom sektoru i državnim institucijama kako lokalnim tako i nacionalnim . Glavni ciljevi TEGoVA su stvaranje i širenje harmonizovanih standarda za praksu procenitelja , za obrazovanje i kvalifikaciju, kao i za korporativno upravljanje i za etiku procenitelja . TEGoVA se obraca evropskim zakonodavcima i kreatorima politike zajednickim stavom o procenama. www.tegova.org

Ispitni termini

Ispitni termini za program „Procena vrednosti nepokretnosti“

18.06.2016. Podgorica

25.06.2016. Beograd

15.10.2016. Beograd

Prijave dostaviti na email office@procenitelji.org.rs

Kontinuirana profesionalna edukacija

Program kontinuirane profesionalne edukacije za 2016. godinu

pdf_icon

 

Kompletan spisak

 

 

Seminar 23-06-2016

 

 

Seminar 30-06-2016

 

 

IVSC je izdao sledeće naslove

Savet Međunarodnih standarda za procenu vrednosti (IVSC) je izdao sledeće naslove.
Članovi udruženja mogu nabaviti komplet po ceni od 9 500 dinara.

Diskontovani novčani tok

Naslov: Diskontovani novčani tok
(Discounted Cash Flow)
Jezik: Srpski
Cena: 3000 dinara

Troškovni pristup za materijalna sredstva

Naslov: Troškovni pristup za materijalna sredstva

(The Cost Approach for Tangible Assets)
Jezik: Srpski
Cena: 3000 dinara

 

Procena vrednosti nematerijalnih sredstava

Naslov: Procena vrednosti nematerijalnih sredstava
(The Valuation of Intangible Assets)
Jezik: Srpski
Cena: 3000 dinara

Opšti okvir kompetencija profesionalnih procenitelja

Naslov: Opšti okvir kompetencija profesionalnih procenitelja
(A Competency Framework for Professional Valuers)
Jezik: Srpski
Cena: 1000 dinara

 

Principi kodeksa etičkog ponašanja za profesionalne procenitelje

 

Naslov: Principi kodeksa etičkog ponašanja za profesionalne procenitelje
(Code of Ethical Principles for Professional Valuers)
Jezik: Srpski
Cena: 1000 dinara

Prezentacija na temu „The Valuation Profession in Europe“

Dana 29.10.2013. je održano predavanje na temu „The Valuation Profession in Europe“ od strane uvaženog gosta, podpresednika TEGoVA G-dina Krzysztof Grzesik FRICS REV, Vice-Chairman TEGoVA.

DSC01586a PresentationNAVSSerbaiOct2013_015

Novi EVS 2012 standardi

Poštovani,

u oktobru izlazi iz štampe najnovije izdanja EVS 2012 standarda sedmo izdanje prevedeno na srpski jezik.

Cena za članove NUPS-a je 90 eura dok je za ostale 120 eura u dinarskoj protivvrednosti .

Ukoliko ste zainteresovani pošaljite nam svoje podatke (ili podatke firme) na email office@procenitelji.org.rs kako bi smo vam poslali primerak.

Održana godišnja skupština udruženja

Dana 10.12.2010. sa početkom u 16:45h je održana godišnja skupština udruženja. Pored osvrta na rad u protekloj
godini usvojen je novi statut udruženja. Izvršen je izbor za predsednika udruženja i na to mesto je izabrana
dosadašnaj predsednica Danijela Ilić.

Izabran je upravni odbor koga pored predsednika čine dva predstavnika skupštine i na te funkcije su izabrani
Milovan Stanišić i Vladimir Poznanić kao i četiri predstavnika novoformiranih formiranih sekcija i to:

Vesna Stefanović – Sekcija za procenu vrednosti kapitala
Vladislav Ilić – Sekcija za procenu vrednosti nepokretnosti
Goran Vujačić – Sekcija za procenu vrednosti opreme i proizvodnih pogona
Bojan Branković – Sekcija za procenu nematerijalne imovine

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Konferencija

Nacionalno udruženje procenitelja Rumunije – ANEVAR je 09. juna 2007. u Temišvaru (Rumunija) organizovalo konferenciju na kojoj su učestvovali i članovi našeg nacionalnog udruženja NUPS-a. Nacionalno udruženje procenitelja Rumunije postoji već 15 godina i po osnivanju našeg udruženja, odmah je uspostavljena saradnja. Tema pomenutog skupa bila je „Primena statistike u proceni kapitala“. Želja organizatora bila je da se istakne značaj statistike u izražavanju procene tržišne vrednosti kapitala, finansijskih pokazatelja, kao i potreba za dodatnom edukacijom procenitelja iz oblasti statistike. Stečene informacije dobijene na skupu biće prenete članstvu udruženja.