Procena nematerijalnih sredstava iiBV 105 u Septembru

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da nastavljamo sa održavanjem obrazovnog programa „iiBV – kursevi za procenu vrednosti kapitala/poslovanja“ u organizaciji Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije-NUPS  u saradnji sa iiBV – Međunarodnim institutom za procenu vrednosti poslovanja/kapitala, vodećom međunarodnom profesionalnom organizacijom za edukaciju u proceni kapitala/poslovanja i to na SRPSKOM JEZIKU.

Održavanje edukativnog programa iiBV 105 – Procena nematerijalnih sredstava na srpskom jeziku se održava u terminu 12-15. Septembar 2023.

Kurs će biti održan putem online platforme – Zoom.

Sav materijal i predavanja su na srpskom jeziku, prezentovani od strane predavača, Zvonimira Petrovića ASA MRICS CEIV, prepoznatim od strane iiBV.

Agendu programa i prijavni formular možete pronaći u nastavku: Agenda iiBV 105  i FormularPrijave-ApplicationForm-iiBV105 2023

 

Odslušani edukativni programi iiBV 101, 102, 103 i 105 i uspešno položeni ispiti na kraju svakog edukativnog programa predstavljaju jedan od uslova za apliciranje  za ASA profesionalnu oznaku kod međunarodne, Američke asocijacije procenitelja – ASA, kao i jedan od uslova za sticanje evropski priznate oznake REV-BV za procenitelje kapitala/poslovanja.

Obezbedite učešće na edukaciji slanjem prijavnog formulara na office@procenitelji.org.rs