Entries by Boris Begenisic

Održana RICS i NUPS zajednička godišnja konferencija

Poštovani, Dana 9.9.2020. je održana RICS i NUPS zajednička godišnja konferencija sa temom „Aktuelni trendovi i mogućnosti na tržištu Jugoistočne Evrope i uloga profesionalizma u daljem razvijanju naših tržišta“ Konferencija je održana putem video linka uživo uz učešće 18 panelista iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rumunije, Velike Britanije, ukupno iz 10 zemalja.…

Evropski standardi za procenu kapitala (EBVS) stupaju odmah na snagu

TEGoVA objavljuje Evropske standarde za procenu kapitala (EBVS), stupa odmah na snagu   Krzisztof Grzesik, predsedavajući TEGoVA-a, rekao je da je „Evropa dostigla prekretnicu koju trenutna kriza moze samo ubrzati-  EU je sada dominantni skulptor našeg regulatornog okruženja i procenitelji ne mogu više da ograničavaju svoje horizonte nacionalnom politikom i regulatornim okvirom. Ovi, prvi istinski…