Entries by Boris Begenisic

Zbirka propisa: Nacionalni standardi, Etički kodeks, Zakon o proceniteljima i druga regulativa

NUPS i INGPRO su priredili i objedinili na jednom mestu PRAVILNIK o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja, ZAKON o proceniteljima vrednosti nepokretnosti kao i druga prateća akta i pravilnike. Cena je 2.000,00 rsd a knjiga se preuzima u sekretarijatu NUPSa. Na iskazanu cenu se obračunava pdv.

Obuka VIKENDOM – “Procena vrednosti nepokretnosti”

Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije, NUPS vrši edukaciju lica koja vrše procenu vrednosti nepokretnosti, mašina i opreme i kapitala. Edukacija procenitelja nekretnina se vrši već osam godina u kontinuitetu. Na proleće 2018. je planiran termina početka ovoga programa za 23.02.2018. OVAJ PROLEĆNI PROGRAM JE PLANIRANO DA SE ODRŽAVA PETKOM, SUBOTOM I NEDELJOM NA ZAHTEV BROJNIH ZAINTERESOVANIH…

Program-Obuka „Procena vrednosti nepokretnosti“

Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije, NUPS vrši edukaciju lica koja vrše procenu vrednosti nepokretnosti, mašina i opreme i kapitala. Edukacija procenitelja nekretnina se vrši već osam godina u kontinuitetu. Ove jeseni su planirana dva termina početka ovoga programa 20.09.2017. kao i 08.11.2017. Više o tome, Agendu programa i prijavni formular možete preuzeti na našoj stranici; https://procenitelji.org.rs/edukacija/obuka-za-procenitelje-nekretnina/…

Program-Obuka „Procena vrednosti mašina i postrojenja“

Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije, NUPS vrši edukaciju lica koja vrše procenu vrednosti nepokretnosti, mašina i opreme i kapitala. Edukacija procenitelja mašina i opreme je početa 2014. godine. Ove jeseni je planirani termin početka ovoga programa 25.09.2017. Više o tome, Agendu programa i prijavni formular možete preuzeti na našoj stranici; https://procenitelji.org.rs/edukacija/obuka-za-procenitelje-postrojenja-masina-i-opreme/ Za sva pitanja i pojašnjenja…